Hur fungerar städgaranti på flyttstädning?

Det är vanligt att städföretag erbjuder ”städgaranti” på den flyttstädning som beställs. Men vad innebär detta och vad bör man som konsument tänka på?

Jobbigt att städa hemmet

Vad är städgaranti?

  1. Städningen bokas

När flyttstädningen bokas bestäms vilken dag som städningen ska ske samt hur eventuell nyckelöverlämning ska ske. Ett avtal skrivs under av kunden som visar på vad städningen innehåller för tjänster – och vad som inte ingår.

  1. Flyttstädningen genomförs

På städdagen genomför städbolaget städningen enligt det avtal som gäller. Generellt innebär detta att bostaden städas ur komplett. Det är därmed viktigt att den som bor i bostaden har tagit bort möbler, kläder och annat bohag i förväg.

  1. Kunden eller fastighetsägaren inspekterar

När städningen är genomförd kan kunden genomföra en inspektion och godkänna, eller inte godkänna, städningen. Är det en hyresrätt kan detta även läggas över på fastighetsägaren.

Godkänns inte städningen åberopar kunden alltså städgarantin vilket betyder att städföretaget får återkomma och genomföra kompletterande städning. Ett alternativ är att viss rabatt ges på fakturabeloppet.

Att vara uppmärksam på

  • Tidsperioden

Hur lång tid har du på dig att klaga? Dvs. hur länge gäller städgarantin efter att städningen är utförd?

  • Vad garanteras?

Många utgår från att de ska få lägre pris om de inte är nöjda men en städgaranti kan vara utformad på flera olika sätt. Den garanterar att städföretaget på något sätt kompenserar kunden. Men det krävs att avtalet läses för att det ska framgå hur och på vilket sätt som kompensationen sker.

Damsuga golv vid hemstädning

Ett exempel från verkligheten

Ett städbolag som exempelvis genomför flyttstädning i Malmö erbjuder sina kunder städgaranti vid bokning av flyttstädning. Enligt deras hemsida gäller följande:

Oavsett städtjänst ges städgaranti. Detta företag ger alltså liknande garanti oavsett om det är flyttstädning eller hemstädning. Däremot varierar antalet dagar som garantin gäller vilket även är vanligt hos andra städföretag i Malmö. Generellt är det längre städgaranti på flyttstädning än på hemstädning. I detta fall är det 14 dagar på flyttstädning.

Åtgärd sker utan kostnad. Städföretaget kommer att åka ut till kunden för att åtgärda de fel som kunden påpekat. Detta förutsatt att det inte är fel i städningen som står utanför det avtal är skrivet. Det framgår däremot inte hur många gånger företaget kan återkomma och om ekonomisk ersättning är ett alternativ.

Ett annat städbolag i Malmö har liknande regler men även att städgarantin enbart gäller om städningen utförts i just Malmö. Det är helt enkelt för dyrt för företaget att åka längre bort och genomföra kompletterande åtgärder.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

CAPTCHA ImageChange Image