Mät fukt för ett hälsosamt inomhusklimat

Problem med fukt och mögel i hus, kan leda till bestående hälsoproblem. Särskilt barn är extra utsatta.

Hälsa och ekonomi

Fuktproblem handlar främst om hälsa och ekonomi. Mögel kan leda till en rad hälsobekymmer, som huvudvärk, koncentrationssvårigheter, allergier, astma och allvarliga sjukdomar. Man forskar exempelvis på samband mellan mögel och cancer.

Fuktproblem påverkar också ekonomin. Det är svårt att sälja ett hus med fuktproblem och ju längre tiden går, desto dyrare blir det att åtgärda. Man talar ofta om mögel, men vanligen följs mögel och röta åt och röta försvagar husets konstruktion. I värsta fall, om rötan angripit bärande konstruktioner, kan delar av huset rasa samman. Rötangripna material måste därför bytas ut och om inget görs, är risken stor att allt större delar av huset angrips.

Fuktmätare ger viktigt kunskap

Genom att mäta fuktnivåerna i ditt hus, kan du få kunskap om situationen. Det är inte säkert att en hög fukthalt syns på något sätt och marginalerna kan vara mycket små, med ett par varma och regniga dagar, kan problem uppstå snabbt.

Med en fuktmätning som pågår under en längre period, kan du få god kunskap om fuktsituationen i ditt hem. Det bästa av allt, är att du får hjälp av ett certifierat laboratorium, som sammanställer informationen och ger dig en analys av det aktuella läget och en riskbedömning. De är experter på fukt och vet därför bättre än du, vad det är man ska titta efter.

Olika sorters fuktmätare

Det finns huvudsakligen tre olika sorters fuktmätare:

Fuktmätare för luftfuktighet

För fuktmätningar på vind och i krypgrund brukar man rekommendera en längre mätning av luftfuktigheten. Denna sorts fuktmätare känner av luftfuktigheten, men vanligen också temperatur och tid. På så vis kan man få en god överblick över klimatet i utrymmet under en längre period och ett pålitligare resultat, än vad en ögonblicksbild kan ge.

Fuktkvotsmätare

En fuktkvotsmätare mäter fuktkvoten i material. De används främst vid byggen, för att kontrollera att man inte bygger in fukt. Fuktkvoten i material förändras långsammare, än luftfuktigheten, så för att få en ögonblicksbild på en vind, kan fuktkvotsmätaren vara ett bra alternativ.

Fuktindikator för betong och badrum

Det finns en speciell sorts fuktindikatorer, som mäter fuktighet en bit in i material, utan att för den saken skull skada materialet. En fuktkvotsmätare sticks in i materialet, men detta funkar inte på exempelvis betong och klinkers. Uppgifterna man får från denna sorts fuktindikatorer är just en indikation och ska inte ses som absoluta värden.

–          Jag vill veta mer om fuktmätare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

CAPTCHA ImageChange Image